تندیس چهرههای ماندگار سلامت و درمان ایران طب سافت

لیست مشتریان شرکت تراشه هوشمند نوین

نوع سیستمنام مرکزموقعیت
 آزمایشگاه کوهورت پارس-بالاده کازرون
آزمایشگاهمرکز بهداشتی درمانی چاه ورز چاه ورز 
آزمایشگاه
 الزهرا میرناطقی تهران
آزمایشگاه
 نبض تهران
آزمایشگاه
 مرکز بهداشتی درمانی اهلاهل 
آزمایشگاه
 مرکز بهداشتی درمانی علامرودشتعلامرودشت 
 آزمايشگاهکلینیک فاطمه الزهرا2 تهران
 آزمايشگاهدکتر ویشکایی تهران 
 آزمايشگاه شبکه بهداشت اسلام شهراسلامشهر 
 آزمايشگاه دکتر سخاوتی پرتولبتهران 
 آزمايشگاه مسجد رسولشیراز 
 آزمايشگاه مرکز آموزشی درمانی قلب سیدالشهداارومیه 
آزمايشگاهمولويشيراز
آزمايشگاهپاستور-دكتر سركشيكيانشيراز
آزمايشگاهنيكانتهران
آزمايشگاهدرمانگاه دي / دكتر نظريشيراز
آزمايشگاهپاستور كازرون - روان شادشيراز
آزمايشگاهشفا شيرازشيراز
آزمايشگاهدكترصالحي-سعادت شهرشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت شهرستان مهرشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت والفجرشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت انقلابشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت ارسنجانشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت خرم بيد مركز قادر آبادشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت خرم بيدشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت قير وكارزينشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت خنجشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت شهرستان اقليدشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت سپيدان مركز رئيسيشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت سپيدان مركز هرابال شيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت نورآباد ممسني مركز مصيريشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت شهرستان بواناتشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت شهرستان جويم لارستانشيراز
آزمايشگاهدرمانگاه علي ابن موسي الرضاشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت لامردشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت مرودشتشيراز
آزمايشگاهآناليز دكتر پرآورشيراز
آزمايشگاهشبكه بهداشت فيروزآبادشيراز
آزمايشگاهبينش دكتر اماميكهنوج
آزمايشگاهپويان تهران
آزمايشگاهرازي بابلبابل
آزمايشگاهفرزانگانشيراز
آزمايشگاهدكتر ديانتفيروزآباد
آزمايشگاهدکتر سلیمی شيراز
آزمايشگاهارسطو صالح زاده فسا
آزمايشگاهدکتر صائب شيراز
آزمايشگاهغفوري-دكتر پرنيانجهرم
آزمايشگاهدكتر سخاوتيتهران
آزمايشگاهبيمارستان وليعصررشت
آزمايشگاهاكسير -دكتر اصفهانيلاهيجان
آزمايشگاهشبكه بهداشت دارابداراب
آزمايشگاهخانم دكتر پاكبازشيراز
آزمايشگاهلاوازيه - دكتر شجاعيتهران
بيمارستانكسريتهران
بيمارستانمهر تهران
بيمارستانعرفانتهران
بيمارستانبهمنتهران
بيمارستانساسانتهران
بيمارستانايرانمهرتهران
بيمارستانمفرحتهران
بيمارستانچشم نگاهتهران
بيمارستانآسياتهران
بيمارستانآپاداناتهران
بيمارستانآرياتهران
بيمارستانبابكتهران
 بیمارستاندل آرام تهران 
بيمارستانمرتاضيزد
بيمارستانمجيبيانيزد
بيمارستانبيستونكرمانشاه
بيمارستانشهيد بهشتيياسوج
بيمارستانشفالاهيجان
بيمارستانگلساررشت
بيمارستانآريارشت
بيمارستانامام خمينياروميه
بيمارستانشفاشيراز
بيمارستانكوثرشيراز
بيمارستانبسكيگنبد
بيمارستانآيت الله گلپايگانيقم
بيمارستانشفاتبريز
بيمارستاندناشيراز
بيمارستانشهيد مطهرياصفهان
بيمارستانپيمانيهجهرم
بيمارستاناستاد مطهريجهرم
بيمارستانكلينيك هنريجهرم
بيمارستانشفاخرم آباد
بيمارستاننبويدزفول
بيمارستانميلاداصفهان
بيمارستانشهيد رجايي تروماشيراز
بيمارستانمصطفي خمينيتهران
بيمارستانمردمتهران
بيمارستانقدساراك
بيمارستاناقبالتهران
بيمارستانسجادتهران
بيمارستانشهيد چمرانشيراز
بيمارستانشهر شيراز
بيمارستانتوحیدخرم آباد
بيمارستانبقيه الله الاعظمقم
بيمارستانفاميليرشت
بيمارستانمهرگانقزوين
بيمارستانپارساتهران
بيمارستانشهيد بهشتي-دانشگاه گيلانبندرانزلي
بيمارستانشهيد نوراني-دانشگاه گيلانتالش
بيمارستانامام حسن مجتبي-دانشگاه گيلانفومن
بيمارستانامام خميني-دانشگاه گيلانصومعه سرا
بيمارستانشهيد انصاري-دانشگاه گيلانرودسر
بيمارستاناميني-دانشگاه گيلانلنگرود
بيمارستان22آبان-دانشگاه گيلانلاهيجان
بيمارستانشهيد بهشتي-دانشگاه گيلانآستارا
بيمارستانكوثر-دانشگاه گيلانآستانهاشرفيه
بيمارستانتريتاتهران
بيمارستانسيدالشهداءلاهيجان
بيمارستانرازي رشترشت
بيمارستانآيت الله طالقاني گلستانگنبد
 بيمارستانمهر
مشهد
 بيمارستان
 پارس کیانپارس
 اهواز
 بیمارستان
 نور اندیشه
شهریار
 بیمارستان نور کرمانشاه
بیمارستان امام هادی  مشهد 
 بیمارستانآریا (شفا بخش کارون) اهواز 
 بیمارستانخفر جهرم 
 بیمارستاندکتر میرحسینی شیراز 
بیمارستان گودرز یزد 
 بیمارستانمهرگان قزوین 
 بیمارستانولی عصر تهران 
 بیمارستانقائم رشت رشت 
بیمارستانتخت جمشید کرج 
بیمارستان شهید صدوقی اصفهان 
بیمارستان عرفان نیایش تهران 
 بیمارستان
سینا مشهد 
بیمارستان  شهید رجاییاصفهان 
بیمارستان مادر یزد 
تجهيزات پزشكيكالا پزشك فريدونتهران
 تصویربرداریدکتر منصوریان  شیراز
تصویربرداری پارسیان همدان 
تصویربرداری دکتر روحانی اصفهان-شاهین شهر 
 تصویر برداریپرتو طب حیات-بیمارستان گلستان2اهواز 
تصویربرداری دکتر رحمانی تهران 
 تصویربرداری بیمارستان فجرتهران 
 تصویربرداریدکتر نیاقی مسجد سلیمان 
تصویربرداری دکتر صانعی تهران 
 تصویربرداریدکتر کشاورز لاهیجان 
تصویربرداری کیمیا-دکتر فروتن صومعه سرا 
 تصویربرداریآذرآبادگان تبریز 
تصويربرداريشهيد دستغيبشيراز
تصويربرداريبيمارستان توتون كارانرشت
تصويربرداريام آر آي اصفهاناصفهان
تصويربرداريبيمارستان آرادتهران
تصويربرداريمركزيبندرعباس
تصويربرداريدكتر سفيدابيهمدان
تصويربرداريدكتر فاضل پورهمدان
تصويربرداريدكتر فاضل پوررشت
تصويربرداريدكتر روشنرشت
تصويربرداريدكتر سمنانيرشت
تصويربرداريدكتر دليليرشت
تصويربرداريسي تي اسكن فارابي دكتر ميرشكارلاهيجان
تصويربرداريام آر آي فارابي دكتر ميرشكارلاهيجان
تصويربرداريخانم دكتر سيد جوادينلاهيجان
تصويربرداريآقاي دكتر سيد جوادينلاهيجان
تصويربرداريدكتر صادق زادهلاهيجان
تصويربرداريسامان-دكتر برفه ايتهران
تصويربرداريدكتر اكبريمنجيل
تصويربرداريدكتر قواميقزوين
تصويربرداريتاباشيراز
تصويربرداريدكتر قربانپوررودسر
تصويربرداريدكتر پايدارشيراز
تصويربرداريدكترتوبه ئيهاشهريار
تصويربرداريجام جمشهريار
تصويربرداريدكتر معماريزنجان
تصويربرداريدكتر كاظمي كوثرهشتگرد
تصويربرداري امام علي -دكتر عابدينيبناب
تصويربرداري دكتر افخمينظرآباد
تصويربرداري دكتر يارمحمدي كرمانشاه
تصويربرداريدكتر نعمت الهيآباده
تصويربرداريرازي- دكتر شريفياراك
تصويربرداري امام حسن مجتبي ماهشهر
تصويربرداري دكتر طاهري اصفهان
تصويربرداري دكتر كيانپور آمل
تصويربرداري دكتر صمدي سنندج
تصويربرداريدكتر كيگرگان
تصويربرداري دكتر سيروس اصفهان
تصويربرداري دكتر وزيري مسجد سليمان
تصويربرداري دكتر عاشور محمدي گنبد
تصويربرداري دكتر حسامی رستمي گنبد
تصويربرداري دكتر رودي گنبد
تصويربرداري دكتر سهروردي پزشكي دي كهنوج
تصويربرداري دكترعليجاني كاشمر
تصويربرداريايرانتبريز
تصويربرداري دكتر احمدي بهشهر
تصويربرداري دكتر مبيني(طبيب نيا)-ايرانيانكرج
تصويربرداري بيمارستان امام رضا سيرجان
تصويربرداريدكتر اسد سنگابيفيروزآباد
تصويربرداريملاصدرا تهران
تصويربرداري دكتر فيضي تهران
تصويربرداري دكتر فرزانه تهران
تصويربرداريكلينيك تهرانتهران
تصويربرداريدكتر شهرياريانتهران
تصويربرداري ضرابخانه تهران
تصويربرداريدكترشبستري - لواسانيتهران
تصويربرداري دكترنورمندي تهران
تصويربرداري دكتر رحماني تهران
تصويربرداريكاجتهران
تصويربرداري دكتر عبدالهي فردتهران
تصويربرداريدكتر راسخيشيراز
تصويربرداريدكتر فرخندهمراغه
تصويربرداريكوثر-دكتر مدحتيياسوج
تصويربرداريدكتر بديعيان-مركزيآباده
تصويربرداريمركزي-گلستاناهواز
تصويربرداريپرتو طب حقيقتتهران
تصويربرداريدكتر نجفي-خاورانتهران
تصويربرداريخانم دكتر غلامينتهران
تصويربرداريسيد خندانتهران
تصويربرداريدكتر مينوتهران
تصويربرداريدكتر خورسندلاهيجان
تصويربرداريدكتر باريك بينهرمزگان
تصويربرداريپزشكي پرتو بروجردبروجرد
تصويربرداريدكتر امجد شاكريسنندج
تصويربرداريخانم دكتر مهدوي
قم
تصويربرداريخانم دکترخلیلیساوه
تصويربرداري آریااصفهان
تصويربرداريدکتر اسماعیلیاصفهان
تصويربرداري ماهشهر-دكترفایضی ماهشهر
تصويربرداريمركزي دكتر صديقي نژاد - رحيميرباط كريم
تصويربرداريام آر آي بيمارستان مركزي-تجهيزات پزشكيشيراز
تصويربرداريدكتر جباريقزوين
تصويربرداريبيمارستان نورانيتالش
تصويربرداريبيمارستان رازيرشت
تصويربرداريخانم دكتر كلانتريتهران
تصويربرداريخانم دكتر طلوعيرشت
تصويربرداريآقاي دكتر مزيناصفهان
تصويربرداريدكتر سفيريكرج
تصويربرداريدكتر اهرابيتبريز
تصويربرداريدكتر نجفيهشتگرد
تصويربرداريبهمنيار-دكتر حسينيتهران
داروخانه طسوج-دکتر طاهری کرج 
داروخانه هفت تیر-دکتر چراغی  درود
 داروخانهدکتر کریمیان ایلام 
 داروخانهخانم دکتر جمالی ایلام 
داروخانه داروخانه بیمارستان زکریا  تبریز
 داروخانهمرکزی بیمارستان پیامبر اعظم-شهید محمدی بندر عباس 
داروخانهبيمارستان آتيهتهران
داروخانه بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور تهران 
داروخانهشفا-دكتر آقاجانيقم
داروخانهدكتر ملاطاهرياليگودرز
داروخانهبيمارستان 22آبان - لامرديلاهيجان
داروخانهبيمارستان شهيد بهشتي - لامرديانزلي
داروخانهآسيا شيمي طبشهرقدس
داروخانهدكتر چايچيكرج
داروخانهدكتر شيخقم
داروخانهدكتر شجاع الساداتيكرمان
داروخانهمركزي - دكتر گنجوينظرآباد
داروخانههفت تيردرود
داروخانهامام جعفر صادقياسوج
داروخانهامام رضا - دكتر صادقيقم
داروخانهدكتر نقويكاشان
داروخانهامام علي- دكتر مساجديازنا
داروخانهدكتر اصلاني -بيمارستان ابن سيناتهران
داروخانه
كلينيك ديابت تابان
تهران
داروخانهوارستگان-دكتر بلند پروازشيراز
داروخانهدكتر روشن بختكرج
 داروخانهدكتر دانشمهر
كرج
دندانپزشکی مهر زعفرانیه تهران 
دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه قزوین تهران 
 دندانپزشكيسامانه سپيد سلامت
تهران
دندانپزشكي دانشکده دندانپزشکی دانشگاه بروجرد بروجرد 
دندانپزشكي
پرستيژ
تهران
دندانپزشكي
نوانديشان سلامت ايرانيان
تهران
 دندانپزشكيآرت من
تهران
 دندانپزشكيمهر زعفرانيه
تهران
دندانپزشكي
برتر
تهران
 دانشکدهدانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران تهران 
دانشکده دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران 
 دانشکدهدانشکده دندانپزشکی همدان  همدان
سنجش تراكم استخوانسنجش تراكم دكترعرفاني كلينيك سينارشت
كارخانهگاز اخوانتهران
كلينيك کلینیک سامانه سپید سلامت
تهران
كلينيك
 کلینیک دندانپزشکی نواندیشان
 تهران
كلينيک کلینیک ولنجک
تهران
 كلينيكمرکز جراحی محدود ایران-ایرانیان 
رشت
کلینیک
مرکزی شهر
 تهران
 کلینیکمرکز جراحی محدود مهر
تهران
 کلینیک کلینیک سهروردی
 تهران
 کلینیکمرکز نازایی مهر
رشت
 کلینیک مکتب الزهرا
 تهران
كلينيكمفتح ياسوجياسوج
كلينيكدانشگاه علوم پزشكيشيراز
كلينيكنادر كاظميشيراز
كلينيكنادر كاظمي-شهداي والفجرشيراز
كلينيكفراشبندشيراز
كلينيكمبينتهران
كلينيكقوامين - صاحب كوثرتهران
كلينيككارونتهران
کلینیکخاتم الانبياء کرج 
كلينيكخاتم الانبياءگلپايگان
كلينيكفاطمه الزهراتهران
كلينيكگلستان غربتهران
كلينيكپيروزتهران
كلينيكدكتر ممتازيتهران
كلينيكخانه اكسيژن پارسهتهران
كلينيكدانشگاه علوم پزشكي جهرمجهرم
كلينيكمطب چشم پزشكي دكتر نصيريانتهران
کلینیک حضرت قاسم ابن الحسن تهران 
كلينيكدكتر اطمينانتهران
كلينيكدكتر ابراهيميانتهران
كلينيكمركز بهداشت لامردشيراز
كلينيكفساشيراز
كلينيكارتباطات زير ساختتهران
كلينيكآل ياسينتهران
كلينيكسليم-آواي سلامت پارستهران
كلينيكحضرت ابوالفضلتهران
كلينيكچشم پزشكي بصيرتهران
كلينيكسلامت غربتهران
كلينيكحر ریاحی شيراز
كلينيكشهدای اکبر آباد شيراز
كلينيكمركز جراحي پاستور -رشترشت
كلينيككيان فرمانيهتهران
كلينيكپگاهتهران
كلينيكابن سينا - دكتر موسوييزد
كلينيكگلپايگاني گوگدگوگد
كلينيكسهندتهران
كلينيكبعثترشت
كلينيك شنهاي نقره اي
تهران
كلينيك
دكتر مهلوجي
تهران
کلینیکگامانایف(مرکز خیریه کامرانی) تهران 
کلینیک  شقایقتهران 
 مطب دکتر میثمیلاهیجان