تندیس چهرههای ماندگار سلامت و درمان ایران طب سافت

نرم افزارهای لینک دستگاههای آزمایشگاهی

شرکت تراشه هوشمند نوین مفتخر است که با بهره گیری از دانش روز نرم افزار و کارشناسان مهندسی پزشکی امکان لینک دستگاههای آزمایشگاهی با بانک اطلاعاتی بیمار و حذف جواب دهی دستی در قالب نرم افزارهای مانیتورینگ و لینک دستگاه های آزمایشگاهی را محقق ساخته به گونه ای که آزمایشگاه های بزرگی چون واحد آزمایشگاهی بیمارستان کسری با لینک تمامی دستگاه های آزمایشگاهی به بانک اطلاعاتی سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه توسط نرم افزارهای ویژه هر دستگاه عملا جواب دهی دستی را حذف و خطای کاربران در ورد اطلاعات مربوط به جواب را به صفر رسانده و ضمنا زمان جواب دهی را در حد زمان مورد نیاز دستگاه کاهش داده است .

در زیر به نام تعدادی از این نرم افزارها اشاره شده و آمادگی خود را جهت لینک هر دستگاهی با پرت خروجی RS232 یا مشابه آن را علام می داریم .

لیست نرم افزارهای انجام شده

SYSMEX KX SERIES
RA-XT
RA-1000
ALCYON
COULTER (All Series
NOVA
OMNI
HYCEL
MELET MS9
GEM PREMIER 3000
SELECTRA  - E
SELECTRA  - XL
BECKMAN COULTER CX
HITACHI 717
HITACHI 902
HITACHI 911
HITACHI 912
NIHON KOHDEN CELLTAC ALPHA
EXCELL 2280
SYSMEX CA-50
SYSMEX CA-500
EPPENDORF EFOX 5054
AVL COMPACT 2
AVL COMPACT 3
GASTAT 602I
HITACHI ELECSYS 2010
PRESTIGE 24I
BIOLIS 24I
BS 300 MINDRAY
VIDAS
MINI VIDAS
CONVERGYS ISE
BT 3000 & 3500 PLUS