تندیس چهرههای ماندگار سلامت و درمان ایران طب سافت

سيستم جامع مدیریت اطلاعات داروخانه طب سافت

سيستم جامع مدیریت اطلاعات  داروخانه طب سافت Exir ، با هدف اتوماسيون نرم افزاري عمليات انبار داري و فروش دارو براي مراكز دولتي و خصوصي طراحي و پياده سازي شده است.

سیستم جامع مدیریت اطلاعات داروخانه طب سافت

برخی از امکانات سيستم جامع مدیریت اطلاعات داروخانه طب سافت Exir

- مكانيزم فوق العاده انبارداري داروها براساس روش هاي مختلف انبار داري و تاريخ انقضاي دارو

- امكانات تعريف بيمه ها و داروها و شرايط تعهد بيمه ها براي مصرف داروها در بخش و اتاق عمل و نسخ سرپايي
- مكانيزم هاي ثبت موقت و دائم رسيدهاي انبار (خريد دارو) براساس بسته بندي هاي متنوع
- مكانيزم هاي ارجاع دارو به بازار
- مكانيزم هاي فروش دارو به خارج از مركز مناسب براي تبادلات دارويي
- مكانيزم هاي درخواست خريد دارو
- مكانيزم هاي درخواست و انتقال دارو بين انبارها و فروشگاههاي تعريف شده در سيستم
- امكانات متنوع جهت عمليات انبارگرداني و تعيين موجودي ابتداي دوره
- مكانيزم هاي فروش دارو به استوك بخشها با گزارشات متنوع
- مكانيزم هاي فوق العاده قوي پذيرش سرپايي بيماران آزاد و OTC و بيمه اي عادي و بيمه اي خاص و تك نسخه اي و عمليات ثبت داروهاي همراه و تشابه دارويي و تداخل دارويي به همراه گزارشات بسيار متنوع و ايجاد ديسكت بيمه براساس آخرين فرمت تعيين شده
- مكانيزم ايده آل براي پذيرش نسخ بخش بيماران بستري به صورت متصل به نرم افزار جامع بيمارستاني Tebsoft با امكانات پاسخ دهي اتوماتيك به درخواست هاي دارويي بخشها
- پذيرش نسخ بخش بيماران بستري بصورت Single بدون نياز به اتصال به پذيرش بيمارستان
- امكانات پذيرش نسخ اتاق عمل بيماران بستري
- مكانيزم هاي اصلاح كليات و جزئيات اسناد و كارتكس هاي ثبت شده در سيستم
- امكانات تعريف كاربران با سطوح بسيار متنوع دسترسي آنها به فرم ها و گزارشات نرم افزار
- ثبت تمام تغييرات و عمليات انجام شده روي داروها در گزارش كارتكس تعدادي و ريالي داروها با مشخصات كاربر
- امكان اتصال به چاپگرهاي Slip براي چاپ مبالغ دارويي روي نسخه هاي بيماران سرپايي

- گزارشات بسيار متنوع براساس كليه عملياتي كه در نرم افزار صورت مي پذيرد كه شامل :
گزارشات تعاريف
گزارشات موجودي
گزارشات خريد دارو
گزارشات ارجاع به فروشنده
گزارشات فروش به خارج از مركز
گزارشات درخواست خريد
گزارشات انتقال دارو
گزارشات فروش به استوك بخش
گزارشات پذيرش سرپايي
گزارشات پذيرش نسخ بخش بيماران بستري
گزارشات پذيرش نسخ اتاق عمل بيماران بستري
گزارشات كارتكس
گزارشات كاركرد
گزارشات امور مالي
گزارشات آماري
گزارشات متفرقه و ...
- امكانات پشتيبان گيري اتوماتيك از بانك اطلاعاتي
- امكانات ارسال و دريافت پيام كوتاه ( SMS ) درون نرم افزار بين كاربران
- نرم افزار داروخانه Exir با  زبان برنامه نويسي Delphi و بانك اطلاعاتي SQL Server 200,2005 طراحي و پياده سازي شده است.