تندیس چهرههای ماندگار سلامت و درمان ایران طب سافت

سیستم جامع مدیریت اطلاعات تصویربرداری طب سافت (RIS)

شركت مهندسي انفورماتيك تراشه هوشمند نوين افتخار دارد كه پس از 10 سال فعاليت و موفقيت در زمينه طراحي و پياده سازي سيستم جامع بيمارستاني Tebsoft و سيستم جامع تصويربرداري رونتگن ( نسخه 3.4 ) و استقبال گسترده معتبرترين مراكز درماني و تصويربرداري كشور امروز با ارائه نسخه profitional نرم افزار مديريت اطلاعات مراكز تصويربرداري ، Rontgen را به عنوان كاملترين و جامعترين مجموعه نرم افزاري RIS ارائه نموده و خواسته هاي رويايي مديران اين مراكز را محقق سازد.

Radiology Information System
Rontgen R.I.S

سیستم جامع مدیریت اطلاعات تصویربرداری طب سافت (RIS)

ویژگی های سیستم جامع مدیریت اطلاعات تصویربرداری طب سافت (RIS)

1- عدم پيچيدگي فرمها در طراحي نرم افزار و راحتي بكارگيري سيستم
2- امكان كنترل هوشمند دفترچه بيمه بيمار با مراجعات قبلي وي
3- امكان ارسال پيام كوتاه بين  منشي و پزشك و بالعكس و نيز گروههاي كاري تعريف شده
4- جستجوي قوي پرونده بيمار براساس تمامي اطلاعات پرونده بيمار
5- قابليت لينك به سيستم بيمارستاني در مراكز تصويربرداري بيمارستاني جهت دريافت الكترونيكي درخواست ، پذيرش خودكار ، جوابدهي online و استعلام زمان ترخيص و ويرايش خودكار پرونده همزمان با ويرايش بيمه در ترخيص بيمارستان
6- امكان اضافه كردن فيلدهاي ثبت اطلاعات در فرم پذيرش در اشكال نگارشي يا انتخابي توسط كاربران بدون نياز به ارتباط با شركت
7- امكان صدور معرفي نامه بيمار به سازمانهاي بيمه با كنترل دقيق تعداد معرفي نامه صادر شده براي هر بيمار
8- امكان ثبت هزينه هاي اضافي و تخفيف با درج شرح و علت براي هر سرويس
9- ثبت تمامي مسائل مالي بيمار شامل ريز قيمتها ، سهم بيمار ، سهم سازمان ، مبالغ اضافه و تخفيفها و نيز ريز پرداختي و دريافتي بيمار با مشخص بودن تاريخ ، ساعت و شخص صندوقدار
10- قابليت صدور قبض با امكان چاپ ليبل زير فيلم و امكان طراحي آن توسط خود مركز
11- امكان طراحي متن انتهاي قبض توسط كاربر
12- مشخص بودن هزينه ها و تخفيفهاي حذف شده از پرونده بيمار
13- امكان اجباري كردن ورودي بعضي اطلاعات بيمار در هنگام پذيرش به دلخواه در هر بيمه

جوابدهي :
- امكان تعريف جواب نرمال بدون محدوديت تعداد با امكان لينك به سرويسهاي مربوطه جهت تسريع در روال جوابدهي
- امكان طراحي سربرگ لاتين و فارسي بصورت كاملاً گرافيكي با امكان درج آرم مركز و نيز طراحي متن انتهاي ريپورت
- امكان جوابدهي تركيبي براي بيماراني با چند سرويس
- امكان جوابدهي خاص
- امكان استفاده از متون مقدمه از پيش تعريف شده به دلخواه در هر قسمت از جواب
- استفاده از تمامي امكانات نگارش جهت جوابدهي مطابق با امكانات Microsoft word 2003
- امكان غلط گيري لاتين در متون جوابدهي
- ثبت جوابها در پرونده بيماران با قيد پزشك ريپورت كننده
- امكان گزارش از سرويسهاي جوابدهي نشده
- امكان جوابدهي درختي ويژه مراكز تصويربرداري فك و صورت

ثبت و مديريت كالاهاي مصرفي :
- امكان تعريف واحد كالا به دلخواه كاربر با توجه به واحد ورود و خروج كالا در هر مركز
- قابليت تعريف كالاي انبار با امكان تعريف حداقل موجودي
- امكان تعريف نوع فيلم و تعداد آن در هر سرويس
- امكان صدور رسيد انبار در هنگام خريد كالا
- امكان صدور حواله انبار جهت تحويل كالا با قيد محل تحويل 
- خروج خودكار كالا در هنگام ارائه سرويس به بيمار 
- امكان مشخص كردن فيلم باطله با قيد كارشناس انجام دهنده

آمار موجودي انبار :
- هشدار جهت به حداقل رسيدن كالاي مورد نياز
- امكان گرفتن كارتكس كالاي مورد نظر در بازه زماني دلخواه 
- گزارش ميزان فيلم باطلي

گزارشها :
- امكان گزارش گيري دقيق از عملكرد كاربران شامل : پذيرش پرونده ، ثبت سرويس ، حذف سرويس و پرداختي يا دريافتي بيمار و نيز ويرايش پرونده 
- گزارش مالي از بيماران بدهكار
- گزارش كاركرد روزانه مركز بصورت خلاصه و مشروح
- گزارش سر جمع كاركرد مركز بصورت تعدادي و ريالي به تفكيك گروههاي كاري تعريف شده ( CT ، سونوگرافي ، MRI ، راديولوژي و ... ) 
- گزارش ماهيانه سازمانهاي بيمه در هفت نمونه مختلف ، هماهنگ شده با تمامي سازمانها و نيز امكان اضافه كردن - هر شكل گزارش بيمه
- گزارش از عملكرد پزشكان به تفكيك گروههاي كاري بصورت مشروح و خلاصه
- گزارش از كاركرد پزشكان به تفكيك سرويسهاي ارائه شده بصورت سرجمع و مشروح
- گزارش از پزشكان معرف بيمار به تفكيك گروههاي كاري بصورت تعدادي و ريالي
- گزارش نموداري از پذيرش بيمار به تفكيك پزشكان معرف
- گزارش با فيلترهاي تركيبي به دلخواه كاربر بر روي پزشك معرف ، نام راديولوژيست ،  نوع سرويس ، گروه كاري خاص ( راديولوژي ، سونوگرافي ، سي تي اسكن و MRI و ... ) و كارشناس انجام دهنده در بازه زماني دلخواه
- گزارش فلاپي بيمه مطابق با سازمانهاي طرف قرارداد
- گزارش درآمد نقدي و مطالبات از بيمه در بازه زماني دلخواه
- گزارش عملكرد صندوق در هر شيفت كاري به تفكيك پرداختي و دريافتي و بالانس دخل موجود
- گزارش درآمد مركز به تفكيك دستگاههاي موجود
- گزارش گيري سريع از جواب بيماران به تفكيك هر بيمه در هر ماه جهت ارسال به سازمانهاي بيمه و جلوگيري از بايگاني نسخه دوم جواب سرويس بيماران
- گزارش درآمد مركز به تفكيك نوع بيمه با امكان فيلتر شدن بر روي گروههاي مختلف
- گـزارش سـرجمع تخفيف هـا ، هـزينه هـا ، سهم بيمـار ، سهـم سـازمـان بـه تفكيك گروههاي كاري ( راديولوژي ، سي تي اسكن ، MRI ، سونوگرافي و ... )
- گزارش كامل پركيس پرسنل و پزشكان راديولوژي در همه مراكز و نيز پرسنل و پزشكان بيهوشي در مراكز MRI