تندیس چهرههای ماندگار سلامت و درمان ایران طب سافت

سيستم مانيتورينگ گازهاي خوني طب سافت بصورت خودكار

يكي از مشكلات بزرگ در روال هاي جراحي قلب ، اطلاع رساني پزشكان جراح و بيهوشي از تغييرات مقادير مختلف پارامترهاي گازهاي خون بيمار در لحظات مختلف عمل مي باشد از اين رو شركت تراشه هوشمند نوين براي اولين بار در ايران اقدام به توليد نرم افزار جوابدهي و مانيتورينگ خودكار گازهاي خوني با قابليت لينك به انواع دستگاههاي بلادگز نموده كه متخصصين بيهوشي و جراحان در هنگام عمل امكان رويت نتايج آزمايشات بيمار را با قابليت مقايسه بدون دخالت دست بر روي LCD هاي نصب شده در بالاي تخت عمل را داشته باشند.