تندیس چهرههای ماندگار سلامت و درمان ایران طب سافت

سيستم مانيتورينگ وضعيت بيماران طب سافت در اتاق عمل

جهت جلوگيري از ازدحام همراهان بيمار در پشت درب اتاقهاي عمل و نيز اطلاع رساني از وضعيت عمل بيماران به همراهانشان ، شركت تراشه هوشمند نوين اقدام به توليد نرم افزار مانيتورينگ وضعيت بيماران در اتاق عمل نموده. عملكرد سيستم فوق شبيه به سيستمهاي اطلاع رساني پروازها در فرودگاهها و عملكرد حضور بيمار در اتاق عمل به همراه اطلاعات مربوط به طرح بيهوشي و زمان شروع و پايان عمل و نيز ورود به ريكاوري و انتقال به بخش را به چشم انتظاران بيمار بر روي LCD هاي بزرگ در لابي بيمارستان اعلام مي نمايد.