تندیس چهرههای ماندگار سلامت و درمان ایران طب سافت

تاریخچه شرکت تراشه هوشمند نوین

شركـت تراشـه هـوشمند نوين با ايجاد يك تيم نرم افزاري و سخت افزاري متشكل از متخصصين علوم انفورماتيك و پزشكي جهت دستيابي به دانش فني مورد نياز و ايجاد سيستم هاي اطلاعات مديريت پزشكي(H.I.S) در سال 1375 فعاليت خود را آغاز نموده است .

سيستم هـاي اطلاعـات مـديريت بيمارستاني (H.I.S) درتمام دنيا با توجه به پيچيدگي , اهميت,تنوع و حجم فراوان داده هاي تخصصي جزء سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيك به حساب مي آيند كه به دليل حجم گستردگي سيستمها و نيز لزوم رعايت استانداردها و پروتكلهاي بين المللي در زمره تكنولوژي هاي برتر به شمار ميروند. واحد نرم افزاري شركت تراشه هوشمند نوين جهت استفاده از استانداردها و پروتكلهاي پيچيده انفورماتيك در سيستمهاي جامع اطلاعات مديريت ، اقدام به انتقال دانش فني مدرن و تجهيز لابراتوار وسيع و گسترده اي در مراكز بيمارستاني و درمانگاهي كشور نموده است.

اين تيم طي سالها فعاليت ، ضمن تحقيق در زمينه روالهاي صحيح بيمارستاني و با بكارگيري ابزارهاي روز مهندسي نرم افزار توانسته است پاسخگوي نيازها و رفع معضلات روز مراكز درماني كشور باشد . چنانچه غني ترين و كارآمدترين سيستم جامع بيمارستاني به نام سيستم جامع بيمارستاني Tebsoft شامل تمامي ايستگاههاي تعريف شده در يك مركز درماني را با بهترين شكل ممكن پياده سازي نموده است.