تندیس چهرههای ماندگار سلامت و درمان ایران طب سافت

آرشیو احبار و رویدادهای شرکت تراشه هوشمند نوین

برای نخستین بار نرم افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) تحت سیستم عامل IOS و آندروید جهت استفاده از داشبورد مدیریتی سیستم بر روی تلفنهای  iphone و ipad و همچنین تلفنهای همراه با سیستم عامل آندروید توسط شرکت تراشه هوشمند نوین انجام پذیرفت

CISS.TuneUp

(Page created in:0 s)