تندیس چهرههای ماندگار سلامت و درمان ایران طب سافت

آرشیو احبار و رویدادهای شرکت تراشه هوشمند نوین

جهت حذف تمامی بروکراسی  داخلی بیمارستان کسری و گردش فرمهای الکترونیکی سیستم اتوماسیون اداری و آرشیو اسناد تحت وب و ویندوز محصول این شرکت از فروردین ماه  92 در بیمارستان کسری شروع به کار کرد .

CISS.TuneUp

(Page created in:0.0156451 s)