تندیس چهرههای ماندگار سلامت و درمان ایران طب سافت

آرشیو احبار و رویدادهای شرکت تراشه هوشمند نوین

شرکت تراشه هوشمند نوین با ارائه پنل تاچ اسکرین بیمار اقدام به ارائه محصولی جدید با قابلیت ملاقات مجازی ، ارائه نمای شبکه تلویزیونی ، فرم اطلاع رسانی بر مبنای حاکمیت بالینی و رویت تمامی اطلاعات ثبت شده پرونده بیمار جهت ویزیت پزشک معالج

CISS.TuneUp

(Page created in:0 s)